Współpraca

Cilium Engineering to mała, dynamicznie rozwijająca się firma technologiczna realizująca projekty z branży kosmicznej na rynku międzynarodowym. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in Europejska Agencja Kosmiczna, producenci sprzętu astronomicznego, akademie naukowe oraz uniwersytety.  

Przedsięwzięcia, które realizujemy dotyczą przede wszystkim obserwacji przestrzeni kosmicznej. Projektujemy w tym celu własne urządzenia obserwacyjne, tworzymy dedykowane oprogramowanie, a następnie wdrażamy je w wybranych lokalizacjach. Aktualnie urządzenia przez nas zaprojektowane pracują na czterech kontynentach w kilkunastu lokalizacjach.  

90% naszych działań skupia się na dostarczaniu produktów i usług dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zrealizowaliśmy lub realizujemy 5 różnych projektów dla Agencji. 

W związku z realizacją zadań wynikających z projektu „OpticalFencePL – przeprowadzenie prac badawczych przez firmę Cilium Engineering Sp. z o. o. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci sieci mobilnych stacji OpticalFencePL do trójwymiarowych pomiarów pozycji satelitów”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich,  

firma Cilium Engineering poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. systemów informatycznych 

Zakres obowiązków: 

Udział w opracowaniu projektu prototypu stacji obserwacyjnej do pomiaru pozycji satelitów wraz z powiązanymi systemami informatycznymi – przygotowanie i nadzór nad środowiskiem do przetwarzania danych obserwacyjnych uzyskanych w procesie badawczym oraz udział w uruchomieniu stacji obserwacyjnej.  

Nasze oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe, kierunek informatyka lub pokrewny 
 • umiejętność redagowania wysokiej jakości dokumentów/raportów w j. polskim i angielskim 
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel i PowerPoint w szczególności) 
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne 
 • bardzo dobra organizacja pracy 
 • dokładność, systematyczność, samodzielność 
 • chęć zdobycia doświadczenia i podnoszenia swoich kwalifikacji 
 • otwartość na poznawanie zagadnień technicznych, które dotyczą realizowanych projektów 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (zarówno w mowie i w piśmie) umożliwiająca swobodną komunikację w pracy z kontrahentami z zagranicy. 

Oferujemy: 

 • pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowę zlecenie, w dynamicznie rozwijającej się firmie z branży kosmicznej 
 • udział w realizacji ambitnych projektów z branży kosmicznej 
 • niepowtarzalna szansa poznania branży poprzez udział w międzynarodowych projektach 
 • stanowisko z możliwością wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw 
 • pracę w młodym i ambitnym zespole wysokiej klasy specjalistów z branży 

Wymagane dokumenty: CV
Miejsce pracytelepraca/zdalnie 
Termin składania dokumentów: do 01.02.2021 roku.