Autonomiczne obserwatoria

Zrobotyzowane i automatyczne obserwatoria muszą być zdolne do operacji bez interwencji człowieka w autonomicznym trybie bez względu na zewnętrzne warunku przez okres czasu wskazany przez użytkownika. To bardzo silny warunek, który implikuje pewne wymagania dotyczące wyposażenia stosowanego w obserwatorium.

Kopuła obserwatorium i inteligentny system budynku

Kopuła służy za osłonę dla całego wyposażenia obserwatorium, za wyjątkiem zainstalowanych na zewnątrz urządzeń monitorujących i sensorów. Eksponuje nocne niebo poprzez otwarcie muszelkowej struktury w trakcie bezchmurnej nocy pozwalając teleskopowi na obserwacje, a w przeciwnym razie chroni go przed zewnętrznymi warunkami.

Wyposażamy kopułę w dedykowany system BMS, który pozwala jej samodzielnie funkcjonować i dostarcza niezbędne procedury bezpieczeństwa, które utrzymują wyposażenie w bezpiecznym środowisku. System HVAC wraz z sensorami zapewnia, że temperatura i wilgotność są zawsze utrzymane w ustalonych, bezpiecznych granicach.

Wyposażenie astronomiczne

Wyposażenie astronomiczne jest kwintesencją autonomicznego obserwatorium. Od użytkownika zależy określenie czynności, które będą podjęte przez dany teleskop.

Teleskop zbiera światło, które przechodzi przez układ modyfikujących i/lub rejestrujących je instrumentów. Do tych instrumentów zaliczają się: koła filtrów, rotatory pola i kamery CCD, do których odnosi się ciąg obrazów.

Zapewniamy doradztwo w wyborze właściwego zestawu komponentów, które będą odpowiednio dostosowane do konkretnego zastosowania. Teleskop i całe przytwierdzone do niego oprzyrządowanie są zamontowane na zrobotyzowanych montażach o dwóch stopniach swobody, które pozwalają skierować teleskop na dowolny punkt widocznego nieba.

System monitorowania środowiska i systemy wspierające

By pozwolić na autonomiczną obsługę obserwatorium astronomicznego, środowisko musi być uważnie monitorowane przez cały czas.

  • Stacje pogodowe dostarczają w czasie rzeczywistym informacje o temperaturze, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz opadach. Te parametry są kluczowymi czynnikami, które decydują czy kopułą może zostać bezpiecznie otwarta w czasie nocy.
  • Dodatkowy system monitoringu całego nieba dostarcza nawet dokładniejszych informacji o rozkładzie pokrycia nieba chmurami.
  • Dedykowany, modularny, samodzielny system monitorowania wideo jest używany do nadzoru i, gdy jest to potrzebne, do zdalnego VOIP i podgląd w czasie rzeczywistym na wewnątrz i zewnątrz kopuły.
  • Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, przyłączamy detektor światła, który jest czuły na nadchodzące burze mogące uszkodzić obserwatorium.
  • Zależne od czasu naukowe zastosowania mogą wykorzystać zalety systemu GPS, które zapewniają precyzyjną usługę czasu.