OmniSky

OmniSky jest planowaną siecią obserwacyjną składającą się z trzech stacji, projektowaną z myślą o wykrycie zjawisk wchodzenia sztucznych obiektów w atmosferę. Główne założenie nawiązuje do analogicznych sieci bolidowych, używanych w badaniach meteorów.
To samo zdarzenie powinno zostać zarejestrowane przez każdą stację, a następnie dane byłyby udostępniane dzięki systemowi chmury. Informacja pochodząca z perspektyw z różnych położeń geograficznych może być użyta do wyznaczenia elementów orbity (w tym przypadku metodą triangulacji).
Projekt ten może mieć także inne, drugorzędne zastosowania jak monitoring pogody, środowiska naturalnego czy poszukiwanie dronów.